Op deze pagina vindt u algemene informatie over de projecten van de UvA PsyPoli.

 1. Met welke klachten kunt u bij ons terecht?
 2. Behandelingen
 3. Procedures
 4. Kosten en vergoedingen

1. Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

De projecten van UvA PsyPoli richten zich op de diagnostiek en behandeling van angst-, trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Angst kan verschillende vormen aannemen. De volgende vragen geven hiervan een indruk:

 • Heeft u last van paniekaanvallen, waarbij u zich plotseling bang of angstig voelt of plotseling veel lichamelijke verschijnselen krijgt?
 • Zijn er situaties die u zenuwachtig maken omdat u bang bent een paniekaanval te krijgen?
 • Bent u bang om iets te doen in het bijzijn van andere mensen, zoals spreken, eten, blozen of schrijven?
 • Zijn er andere dingen waarvoor u bijzonder bang bent, zoals vliegen, hoogten, spinnen of andere dieren?
 • Heeft u een zeer ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Zoals een ongeluk, seksueel of lichamelijk misbruik, een geweldsincident, etc? Komt dit steeds weer terug in nachtmerries, 'flashbacks', of gedachten waar u niet vanaf kan komen?
 • Bent u student aan de UvA of HvA en ervaart u problemen met het gebruik van middelen (alcohol, roken of cannabis?)
 • Bent u student aan de UvA of HvA en heeft u last van somberheid, piekeren of gebrek aan zelfvertrouwen?

Als u één of meer van deze vragen met ''ja'' heeft beantwoord, dan komt u misschien in aanmerking voor één van onze projecten. In een intakegesprek kunnen wij dit precies uitzoeken en nagaan of het mogelijk en zinvol is om een behandeling te volgen binnen één van de projecten van de UvA PsyPoli. Ook bij twijfel kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te onderzoeken en bespreken.

Het zorgaanbod van UvA PsyPoli is niet geschikt voor klachten die niet bij één van onze onderzoeken aansluiten, dit zijn bijvoorbeeld:

 • Psychotische klachten
 • Verslaving (wanneer u niet meer studeert)
 • Acute crisisopvang
 • Dagbehandeling of opname
 • Medicatie
 • Leeftijd < 18

Als u deze klachten heeft of behoort tot deze doelgroepen, dan kunt u het beste met uw huisarts overleggen over de mogelijkheden voor behandeling of contact opnemen met een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Klik hier voor een overzicht van andere zorginstellingen.


2. Behandelingen

U kunt bij UvA PsyPoli in aanmerking komen voor verschillende behandelingen die plaatsvinden in het kader van één van onze lopende onderzoeken. In deze projecten wordt gezocht naar nog effectievere manieren om problemen, zoals angstklachten, te behandelen.

Het volgen van een behandeling binnen een project heeft een aantal voordelen:

 • Er is sprake van uitgebreide diagnostiek voor, tijdens en ook na de behandeling.
 • De behandeling is doorgaans van kortere duur dan een behandeling binnen de reguliere GGZ.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan de diagnostiek en behandelingen.
 • Geen wachtlijsten.

3. Procedures

Aanmelden
U kunt zich telefonisch (T: 020 525 6280, bereikbaar op maandag (09:00-17:00) ,dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09:00-12:30), via de mail (secretariaatpsypoli@uva.nl) of direct op deze website aanmelden. Wij noteren uw gegevens en een korte beschrijving van uw klacht of probleem, of nemen daarvoor contact met u op. Vermeld in uw aanmelding duidelijk voor welk project u zich wil aanmelden. Vervolgens zal ons secretariaat contact met u opnemen en u de screener van het bijbehorende onderzoek toesturen. De screener is een vragenlijst die medische-, lichamelijke- en psychische klachten uitvraagt en daarmee een eerste indruk geeft of u in aanmerking komt voor een intakegesprek. De screener zal door iemand uit ons team telefonisch met u besproken worden en indien u in aanmerking komt voor een intakegesprek zal daar direct een afspraak voor worden gemaakt.

Intake
De intake bestaat uit een gesprek met een van onze psychologen over uw klachten en problemen en over andere onderwerpen die kunnen helpen om uw klachten en problemen te begrijpen en behandelen. Tijdens de intake wordt er dieper op uw klachten ingegaan, waarbij de vraag of u baat zou kunnen hebben bij de behandeling die wij onderzoeken, centraal staat. Mocht dit uit de intake blijken dan wordt u ingepland voor een behandeling. Als u niet in aanmerking komt voor deelname adviseren wij u over mogelijke vervolg stappen.  

Uitslag
Er zijn twee uitslagen mogelijk:
1) U komt in aanmerking voor één van de projecten. 
2) U komt niet in aanmerking voor behandeling bij UvA PsyPoli. De reden hiervan wordt met u besproken en u wordt zo goed mogelijk verder verwezen of (terug)verwezen naar uw huisarts.


4. Kosten en vergoedingen

Aan onze behandelingen in één van de onderzoeken zijn geen eigen bijdrage of andere kosten verbonden. Ook uw eigen risico wordt niet aangesproken. Wij kunnen u geen vergoeding geven voor eventuele reiskosten.