Privacyverklaring van de UvA PsyPoli
Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. Omdat de PsyPoli een onderdeel is van de UvA verwijzen we allereerst naar de algemene privacy verklaring van de UvA: http://www.uva.nl/home/disclaimers/privacy.html

Hieronder beschrijven wij alleen welke gegevens wij bewaren en hoe we die beheren. 

Bedrijf omschrijving
De UvA PsyPoli is het behandelcentrum van de programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Bij de UvA PsyPoli wordt onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van behandeling voor uiteenlopende psychische klachten. 

Welke gegevens verzamelen en bewaren we?
Voor onze onderzoeken verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
•    Naam
•    Geboortedatum
•    Geslacht
•    Lengte
•    Gewicht
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres

Tevens vragen wij u naar:
•    De klachten waar u zich voor aanmeldt
•    Andere psychische klachten (huidig en verleden)
•    Eventuele psychologische behandelingen
•    Verschillende medische condities
•    Medicijn- en drugsgebruik
•    Allergieën voor medicatie
•    Zwangerschap

Daarnaast worden er door het vragenlijstprogramma nog automatisch enkele gegevens opgeslagen zoals locatie en ip-adres. 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om te bepalen of u mee kunt doen aan ons onderzoek en zodat wij u in de toekomst kunnen benaderen voor onderzoek. Dit is alleen onderzoek naar de type klachten waarvoor u zichzelf hebt aangemeld. 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dit houdt in dat we de persoonsgegevens bewaren gedurende de loop van het onderzoek waar u zich voor aangemeld hebt. 

We streven er naar om maandelijks het vragenlijstprogramma (Qualtrics) te downloaden en vanuit hier uw gegevens op te slaan op de beveiligde netwerkomgeving van de UvA. Dit houdt dus in dat uw antwoorden op de vragen ook een korte periode in Qualtrics opgeslagen kunnen zijn (www.qualtrics.com). 

Adverteren
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor advertenties. 

Wijzigen van dit privacybeleid
Wij houden het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen wij op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Delen van persoonsgegevens met derden
UvA PsyPoli verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.