ONDERZOEK NAAR ONLINE BEHANDELING VOOR NACHTMERRIES

Beste deelnemer,

Voordat het onderzoek begint, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de procedure die in dit onderzoek wordt gevolgd. Lees daarom onderstaande tekst zorgvuldig door en aarzel niet om opheldering te vragen over deze tekst, mocht deze niet duidelijk zijn. De onderzoeksleider zal eventuele vragen graag beantwoorden.

Doel van het onderzoek
Naar schatting heeft een half miljoen mensen in Nederland last van nachtmerries. Door hun nachtmerries slapen mensen slecht en zijn ze vaak moe de volgende dag. Nachtmerries lijken goed verholpen te worden middels therapieën die gebruik maken van inbeeldingsoefeningen. Het probleem is echter dat deze therapieën niet voor iedereen beschikbaar zijn. Om die reden willen wij onderzoeken hoe effectief online behandeling voor nachtmerries is.

Gang van zaken tijdens het onderzoek
U kunt zich aanmelden via een online vragenlijst. Er kunnen maximaal honderd mensen meedoen aan het onderzoek. Het onderzoek en de behandeling is volledig vanuit thuis uit te voeren. Als u wilt deelnemen aan het onderzoek krijgt u eerst een vragenlijst om te bepalen of u last heeft van nachtmerries en om de criteria te checken. Als u aan de criteria van het onderzoek voldoet (zie onder) dan wordt u gebeld door uw begeleider om de procedure nogmaals door te nemen en wordt er nogmaals gekeken of de nachtmerries, waar u aan lijdt, passen bij dit onderzoek. Als u kunt deelnemen wordt u toegewezen aan één van de volgende groepen: de groep die gelijk kan beginnen aan de behandeling of de groep die eerst alleen de wekelijkse vragenlijsten invult en dan na vier weken kan starten met de behandeling. De behandeling bestaat uit een digitaal werkboek waarin inbeeldingsoefeningen beschreven staan, die u in gaat vullen en waarmee u wekelijks gaat oefenen. Op basis van de oefeningen die u doet krijgt u van ons telefonische ondersteuning. Daarnaast vult u gedurende de behandeling wekelijks een korte vragenlijst in over nachtmerries. Zes weken na de eerste vragenlijst, vult u een laatste vragenlijst in. In deze vragenlijst wordt ook gevraagd naar uw ervaringen bij de behandeling. Aan de deelname van dit onderzoek zijn geen kosten verbonden.

 Wanneer kunt u deelnemen aan het onderzoek?

-        Leeftijd: 18 jaar of ouder
-        U heeft minimaal één nachtmerrie per week met een terugkerend thema
-        U lijdt aan tenminste één klacht m.b.t. uw functioneren overdag als gevolg van uw nachtmerrie(s) (bijvoorbeeld vermoeidheid, stemmingswisselingen of verminderde prestaties)
-        U beschikt over een geldig email adres en heeft toegang tot internet

 Wanneer kunt u NIET deelnemen aan het onderzoek?

U kunt niet deelnemen aan dit onderzoek als u voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

-        Psychologische behandeling voor nachtmerries in de afgelopen 12 maanden
-        Alcohol- of cannabismisbruik
-        Schizofrenie/psychose
-        Instabiel medicatiegebruik voor psychologische klachten (wanneer uw medicatie korter dan 6 weken geleden gewijzigd is, kunt u niet deelnemen aan het onderzoek met uitzondering van incidenteel medicatiegebruik voor slapeloosheid)
-        Klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis
-        Suïcidaliteit

Als u last heeft van alcohol- of cannabismisbruik, schizofrenie/psychose, klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis en/of suïcidaliteit, raden wij u met enige klem aan om contact op te nemen met uw huisarts of een andere hulpverlener.

 Vrijwilligheid
Als u nu besluit af te zien van deelname aan dit experiment, zal dit op geen enkele wijze gevolgen voor u hebben. Als u gaandeweg het onderzoek besluit om te stoppen, dan kan dat op elk moment, zonder opgaaf van redenen en zonder dat dit op enige wijze gevolgen voor u heeft. Daarnaast kunt u ook binnen 7 dagen na het onderzoek verzoeken om uw onderzoeksgegevens te laten verwijderen.

Ongemak, risico’s en verzekering
Zoals bij elk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam geldt een standaard aansprakelijkheidsverzekering.

 Uw privacy is gewaarborgd
Uw onderzoeksgegevens worden door de onderzoekers nader geanalyseerd. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn anoniem en zijn dus niet tot u te herleiden. Uw persoonsgegevens (over wie u bent) blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw privacy is dus gewaarborgd. Als u in de vragenlijst aangeeft suïcidale plannen te hebben dan nemen wij hiervoor contact op met uw huisarts. Dit is ook de reden dat wij de gegevens van uw huisarts nodig hebben.

Nadere inlichtingen
Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, voor- of achteraf, dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke onderzoeker; Jaap Lancee tel. 020 525 8609, email j.lancee@uva.nl, Postbus 15933, 1001 NK Amsterdam. Voor eventuele formele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Facultaire Commissie Ethiek (FMG) van de Universiteit van Amsterdam, Dr. Arnold van Emmerik, tel. 020 525 8604, email a.a.p.vanemmerik@uva.nl, Postbus 15933, 1001 NK Amsterdam.

 

 

Met vriendelijke groet,

Jaap Lancee en Marieke Effting

Tel 020 525 8609
email j.lancee@uva.nl
Postbus 15933
1001 NK Amsterdam