Angst voor medische procedures

De Universiteit van Amsterdam doet momenteel onderzoek naar een nieuwe behandeling voor specifieke fobieën. Onlangs hebben wij succesvolle behandelingen uitgevoerd bij mensen met ernstige en levenslange angsten voor bepaalde medische procedures, zoals de angst voor een injectie of bloedafname, of de angst voor het betreden van (de afgesloten ruimte van) een MRI scanner. Veel mensen ervaren dergelijke angsten, met als gevolg dat de angst hen kan verhinderen om de juiste medische behandeling te ontvangen.

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar mensen met een fobie voor medische behandelingen. In het specifiek zoeken wij mensen tussen de 18-60 jaar die voldoen aan één van de volgende criteria:

1. Angst voor injecties/bloedafnames/naalden, of:

2. Angst om in een kleine of afgesloten ruimte te zijn, zoals tijdens een MRI scan (claustrofobie).

Als u geïnteresseerd bent in onze behandeling, kunt u zich inschrijven via onderstaande link. Volgens deze link komt u terecht bij een korte vragenlijst om te bepalen of onze behandeling mogelijk geschikt is voor u. De vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten en is geheel vrijwillig. Ook wanneer u de vragenlijst heeft ingevuld, is het mogelijk om te besluiten niet deel te nemen aan het onderzoek.

Voor meer informatie over het onderzoek, lees de onderstaande pagina.
 

De behandeling

De behandeling bestaat uit het reactiveren van de angst, door kortdurende blootstelling aan het door u gevreesde object of situatie. Na deze reactivatie, krijgt u een eenmalige dosis van de bètablokker propranolol. Uit onderzoek blijkt dat propranolol de reconsolidatie (het opnieuw opslaan) van eenmaal gereactiveerde angstige herinneringen kan verstoren, waardoor de fysiologische uiting van deze herinneringen kan verminderen of zelfs geheel kan verdwijnen. Hierdoor is het mogelijk dat met slechts één behandeling een langdurig effect kan ontstaan in het verminderen van de angst. Dit in tegenstelling tot reguliere behandelmogelijkheden, waarbij u de angst leert overwinnen aan de hand van herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan uw angst totdat deze geleidelijk daalt. De nieuwe behandeling wijkt tevens af van farmacologische behandelingen, waarbij dagelijks medicijnen moeten worden ingenomen of waarbij inname voorafgaand aan een medische behandeling is vereist, om angstreacties te onderdrukken.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek zal u gevraagd worden om drie keer naar de Universiteit van Amsterdam te komen: voor een intakegesprek, een behandelsessie en een follow-up sessie. Om de vooruitgang van de behandeling te kunnen meten na behandeling, zal u tevens gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen. In het kader van onderzoek is het mogelijk dat u een placebopil krijgt, wanneer dat het geval is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Indien u een placebo heeft ontvangen, is het mogelijk om na afloop van het onderzoek de behandeling mét propranolol te krijgen.

Ook zullen uw gegevens vertrouwelijk verwerkt worden. Mochten er verdere vragen zijn over het onderzoek, stuur dan een e-mail naar Jamie Elsey: j.w.b.elsey@uva.nl of bel naar de PsyPoli op: 020-5256280 van maandag t/m donderdag van 9.00-12.30.