Team van de PsyPoli


Prof. dr. Merel Kindt, GZ-Psycholoog
Prof. dr. Jan-Henk Kamphuis, Psychotherapeut
Arnold van Emmerik, PhD, Psycholoog
Jaap Lancee, PhD, Psycholoog (coördinator)
Floris Linnebank, MSc, Psycholoog

Jessie Kosterman, MSc, Psycholoog
Chantalle Roetink, BSc, Secretariaat
Jamie Elsey, MSc, PhD Candidate
Wouter Cox, MSc, PhD Candidate


Prof. dr. Merel Kindt, GZ-Psycholoog

Merel Kindt is hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1991 is zij (cum laude) afgestudeerd in de klinische psychologie en de neurowetenschappen. In 1996 promoveerde ze aan de UvA op het proefschrift 'Cognitive processing in anxiety bias, inhibition and avoidance'. Na haar promotie werkte ze van 1997 tot 2003 als universitair (hoofd)docent aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast volgde ze bij de RINO Zuid de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut en werkte ze bij de RIAGG van Maastricht als cognitieve gedragstherapeut. In 2000 werd haar door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een ASPASIA-beurs toegekend. In 2003 werd zij benoemd tot hoogleraar aan de UvA en sinds 2006 is zij tevens voorzitter van de programmagroep Klinische Psychologie. Eind 2007 ontving zij van NWO de prestigieuze Vici-beurs voor haar onderzoek naar neurobiologische mechanismen waarmee angst kan worden teruggedrongen. Zij heeft in vooraanstaande vaktijdschriften gepubliceerd (o.a. Science, Naturescience, Neuropsychopharmacology, Biological Psychiatry). Verder ontving zij voor haar werk nationale en internationale media-aandacht (NOS Journaal, RTL-Nieuws, VPRO, de Volkskracht, NRC, Elsevier, BBC, Channel Four News, ABC News, CBS, Russion NTV, Reuters, Der Spiegel, The Washington Post, New Republic, The New York Times).

Klik hier voor publicaties van prof. dr. Merel Kindt


Prof. dr. Jan-Henk Kamphuis, Psychotherapeut

Jan-Henk Kamphuis is hoogleraar Psychodiagnostiek en Persoonlijkheid. Zijn onderzoek is gericht op het ontwikkelen en implementeren van innovatieve, klinisch nuttige instrumenten en methoden van psychodiagnostiek, in het bijzonder voor het domein van persoonlijkheidstoornissen. Hij is Fellow van de Society of Personality Assessment.

Klik hier voor publicaties van prof. dr. Jan-Henk Kamphuis


Jaap Lancee, PhD, Psycholoog VGCT (coördinator)

Als coördinator is Jaap Lancee verantwoordelijk voor de algemene organisatie van de UvA PsyPoli. Dit houdt in het ontwikkelen en uitvoeren van algemeen en specifiek beleid op allerlei gebieden, zoals de interne organisatie en de externe contacten met verwijzers en andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Jaap Lancee is cognitief gedragstherapeut (VCGT) en is tevens als onderzoeker en docent werkzaam op de programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op (online) behandeling van chronische slapeloosheid en nachtmerries.

Klik hier voor publicaties van dr. Jaap Lancee


Arnold van Emmerik, PhD, Psycholoog VGCT

Arnold van Emmerik is als co-promotor betrokken bij het onderzoek van Merel Kindt. Arnold van Emmerik is als onderzoeker en docent werkzaam op de programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en is voorzitter van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (www.vgct.nl). Hij promoveerde in 2005 op de preventie en behandeling van chronische posttraumatische stress-stoornissen.

Klik hier voor publicaties van dr. Arnold van Emmerik


Floris Linnebank, MSc, Psycholoog

Floris Linnebank is als behandelaar en diagnosticus werkzaam bij de UvA PsyPoli in het kader van verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de programmagroep Klinische Psychologie. Floris heeft voorafgaand aan zijn werk als psycholoog zijn doctoraal behaald in de kunstmatige intelligentie en hij heeft enige jaren in dit vakgebied gewerkt en opleidingen verzorgd. Hierna heeft hij zijn Bachelor Psychologie en zijn Master Klinische Psychologie cum laude behaald bij de UvA. Hij deed zijn afstudeeronderzoek naar gewoontevorming, onder andere van belang bij dwang- en verslavingsproblematiek. Floris heeft in zijn stage bij het AMC ervaring opgedaan met de behandeling van angst- en dwangstoornissen.


Jessie Kosterman, MSc, Psycholoog

Jessie is werkzaam als behandelaar en diagnosticus bij de UvA PsyPoli in het kader van klinische effectstudies naar angst- en stressorgerelateerde stoornissen. Tevens is zij als docent verbonden aan de programmagroep Klinische Psychologie, waarbij zij zorg draagt voor de vakken Klinische Gespreksvoering en Psychotherapie 2. Daarnaast is zij stagebegeleider voor masterstudenten die een klinische praktijkstage volgen. Jessie heeft zelf haar master Klinische Psychologie cum laude behaald aan de UvA. Zij deed haar afstudeeronderzoek naar de effectiviteit van nachtmerrietherapieën, een onderzoeksproject bij de PsyPoli.  Na haar afstuderen is zij in het werkveld van de GGZ aan de slag gegaan, onder andere als begeleider bij uiteenlopende zorgeenheden zoals de crisisdienst, ouderenpsychiatrie, psychosomatiek en verslaving. Ook heeft zij ervaring opgedaan als onderzoeksmedewerker bij de doelgroep jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis.


Chantalle Roetink, BSc, Secretariaat

Chantalle is werkzaam op het secretariaat van de UvA PsyPoli en is masterstudent Klinische Psychologie.


Jamie Elsey, MSc, PhD candidate
Wouter Cox, MSc, PhD candidate

Jamie en Wouter zijn uitvoerend onderzoekers aan de UvA PsyPoli. Voor hun promotie onderzoek bij Merel Kindt onderzoeken zij de werking van het angstgeheugen en de effectiviteit van behandeling hiertegen. Mogelijk zult u hun tegen komen gedurende uw behandeling op de UvA PsyPoli.